http://www.sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic3gk-is-78.jpglink
http://www.sriburapha.net/modules/mod_image_show_gk4/cache/pic4gk-is-78.jpglink
«
»

แลไปข้างหน้า

Read more

ลูกผู้ชาย

Read more

คำประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลศรีบูรพา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ แด่ นายประมวล เพ็งจันทร์ ครู นักปรัชญา และนักเขียนผู้อุทิศตนเพื่อคนอื่น

Print

 

นายประมวล เพ็งจันทร์ เป็นครู นักปรัชญา และนักเขียน ผู้เรียนรู้และทำความเข้าใจชีวิตได้อย่างชัดเจนผ่านการศึกษาและการปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดเป็นตัวอักษรผ่านถ้อยวาจาและผ่านผลงานประพันธ์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลสะเทือนทางความคิดให้เกิดความรักและความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่แท้ได้อย่างกว้างขวาง

นายประมวล เพ็งจันทร์ เกิดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ บวชเรียน เสริมต่อด้วยการศึกษานอกโรงเรียนจนจบชั้นมัธยม ๖ แล้วเดินทางไปศึกษาต่อด้านปรัชญาที่อินเดีย เพราะได้แรงบันดาลใจจากการอ่าน “พบถิ่นอันเดีย” ของ กรุณา กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นำดินจากบ้านเกิดติดตัวไปด้วยในฐานะสัญลักษณ์ของชีวิต จบปริญญาโท ลาสิกขาและเรียนต่อปริญญาเอกจนจบ

นายประมวลมีชีวิตอุทิศตนเพื่อนคนอื่น อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ช่วงแรก ๑๖ ปีแรก เขาเป็นครูผู้รู้และเข้าใจชีวิต

นายประมวลเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาต่อทิ่อินเดียทำให้นายประมวลได้เรียนรู้ และเห็นว่า ชีวิตยึดโยงและผูกพันกับคนอื่น และมนุษย์ไม่มีทางพบอะไรที่ประเสริฐได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเด็ดขาด เพราะในอินเดียมีเรื่องของความทุกข์ยากของประชาชน ความขัดแย้งทางสังคมมากมาย ในขณะเดียวกันเขาก็ค้นพบความง่าย ความอดทน การรอคอย ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่น อันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตของเขางดงาม สามารถเป็นครูสอนผู้อื่นได้ เขาจึงสอนหนังสืออยู่ ๑๖ ปี มีผลงานเป็นคำสอนและความเจริญเติบโตอย่างงดงามในใจและตัวตนของบรรดาศิษย์

ช่วงที่สอง การเป็นนักปรัชญาภาคปฏิบัติ

นายประมวลลาออกจากราชการในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาและเริ่มออกเดินทางไปสมุยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันครบรอบการแต่งงานกับสมปอง เพ็งจันทร์ เขาเดินทางด้วยเท้าจากเชียงใหม่สู่เกาะสมุยบ้านเกิด โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะนำดินจากบ้านเกิดไปคืนแผ่นดินเกิด และเพื่อการทำสมาธิขณะเดิน กับการใคร่ครวญขบคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในขณะที่หยุดพัก กฎสองข้อในการเดินทางของเขาก็คือไม่ใช้เงิน และไม่ติดต่อกับใครทั้งนั้นเพื่อให้การใคร่ครวญทางจิตได้ผล

เขาใช้เวลาเดินทางทั้งหมด ๖๖ วัน และค้นพบว่า ความสุขของมนุษย์คือความพร้อมความพอใจที่จะทำอะไรให้คนอื่น เขาบันทึกเรื่องราวการเดินทางตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดไว้ในหนังสือชื่อ เดินสู่อิสรภาพหนังสือที่แสดงถึงจิตสำนึกด้านดีของมนุษย์โดยไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง เป็นสารคดีเชิงวรรณศิลป์ที่งดงามที่สุดเล่มหนึ่ง และได้รับรางวัลมากที่สุดเล่มหนึ่ง

ช่วงที่ ๓ การเป็นนักเขียนผู้ใช้ประสบการณ์ด้านในสื่อสาร

หลังจากตีพิมพ์ “เดินสู่อิสรภาพ”เมื่อปี ๒๕๕๐ แล้ว นายประมวลมีผลงานเขียนต่อเนื่องมาอีก ๑๕ เล่ม ทั้งหมดเป็นการอ่านประสบการณ์ด้านใน และถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร บางเล่มถ่ายทอดในรูปของการเสวนา และจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มในภายหลัง

ผลงานทั้งหมดแบ่งเป็น

สารคดีเชิงปรัชญา ๕ เล่มคือ เดินสู่อิสรภาพ อินเดียจาริกด้านใน ๓ เล่มต่อเนื่องคือ การศึกษาที่งดงาม คารวะภารตคุรุเทพ ทบทวนชีวิตพินิจตน และ ไกรลาส การจาริกบนวิถีแห่งศรัทธา

สารคดีสนทนาเพื่อเรียนรู้ชีวิต ๙ เล่มคือ ประมวลความรัก. ปาฐกถาโกมล คีมทอง: การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้, ก้าวผ่านความรุนแรง, เราจะเดินไปไหนกัน, เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง, จาริกทางจิตวิญญาณบนแดนพุทธภูมิ, ภาวนาเริ่มต้น ณ กม.0, บ่มเพาะความรัก ความเมตตาและความกรุณา และ พรอันประเสริฐ

หนังสือภาพอีก ๒ เล่มคือ สมุดภาพพุทธประวัติ กับ อินเดีย ความจริง ความดี ความงาม

ปัจจุบัน นายประมวลยังเป็นอาจารย์นอกห้องเรียน สนทนา เสวนา และพร้อมอภิปรายให้ความรู้ ความเข้าใจชีวิตแก่นักศีกษาและผู้สนใจ ทั้งยังเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความคิดและความเป็นไปในสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ผลงานและความเป็นประมวล เพ็งจันทร์ ทำให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกการอุทิศตนเพื่อคนอื่น เช่นเดียวกับศรีบูรพา เกิดการเข้าถึงชีวิตที่แท้จริง ทำให้ความรักมนุษย์ปรากฏเป็นรูปธรรม และแผ่ไปในสังคมอย่างกว้างขวาง

กองทุนศรีบูรพา จึงขอประกาศเกียรติมอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๑ แด่ นายประมวล เพ็งจันทร์ และขอเป็นพลังใจให้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อไปอย่างเต็มกำลัง

นายประยอม ซองทอง

ประธานกองทุนศรีบูรพา


 

ติดต่อกองทุนศรีบูรพา : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-712-9179, 02-381-3860-1 โทรสาร 02-381-3859 Email :sriburaphafunds@yahoo.com