ความเป็นมาของกองทุนศรีบูรพา

กองทุนศรีบูรพา ก่อตั้งขึ้นโดยนาย สุวัฒน์ วรดิลก หรือ รพีพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะนั้นนายสุวัฒน์ วรดิลก ดำรงนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (๒๕๓๐-๒๕๓๔) นายสุวัฒน์ เป็นนักเขียนผู้รักความเป็นธรรม มีบทบาทต่อต้านเผด็จการมาโดยตลอดจนถูกจับกุมคุมขังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ถูกจำคุกประมาณ ๔ ปี นายสุวัฒน์ จึงตกอยู่ในสถานะเดียวกับนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ คือเป็นนักคิดนักเขียนที่ถูกควบคุมและตรวจสอบตลอดเวลา แต่นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่สาธารณประชาชนจีน และเสียชีวิตที่นั่น จนชื่อ “ศรีบูรพา”เกือบจะถูกลืมเลือนไป

ในปี ๒๕๓๑ นายสุวัฒน์จึงฟื้นคืนชื่อศรีบูรพาขึ้นมาอีกครั้งด้วยการตั้งรางวัล “ศรีบูรพา” และมอบแด่นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่สร้างสรรค์งานในแนวทางเดียวกับ “ศรีบูรพา” และ “กุหลาบ สายประดิษฐ์”

• ข่าวและบทความ

กองทุนศรีบูรพา ประกาศยกย่อง “รุ่งมณี เมฆโสภณ” ได้รับ “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี 2567 ด้าน “คมทวน คันธนู” ได้รับ “รางวัลรพีพร”

           คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง...

นายทองแถม นาถจำนง ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปี ๒๕๖๖

นายทองแถม นาถจำนง นามปากกา “โชติช่วง นาดอน” เป็นบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนและนักวิชาการวัฒนธรรม ผู้มีความรอบรู้วรรณกรรมไทย-จีน และเป็นดั่งสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสองชาติ...

Recent Posts

คนที่ ๓๑ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกิต หลิมสกุล

คนที่ ๓๐ พ.ศ.๒๕๖๓

นายสุริชัย หวันแก้ว


รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ๒๕๖๔ 

นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน

คนที่ ๒๙ พ.ศ.๒๕๖๓
นายอรุณ วัชระสวัสดิ์

คนที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๖๒

นายสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย