Mrs Dalloway มีฉบับแปลแล้ว

By Mod

Virginia Woolf(๑๘๘๒ – ๑๙๔๑) ชาวอังกฤษ นักเขียนนวนิยายแนวทดลอง นักวิจารณ์ นักเขียนเรื่องสั้น นักเขียนความเรียง ชั้นนำในยุคสมัยของเธอ เกิดในย่าน Hyde Park Gate ปี ๑๘๘๒ เจ็บป่วยทางจิตใจครั้งแรกจากความตายของพ่อของเธอ Sir Leslie Stephen ในปี ๑๙๐๔ หลังจากนั้นย้ายมาอยู่ย่าน Bloombery เกิดกลุ่มวรรณกรรมในชื่อเดียวกันจากกลุ่มเพื่อนนักเขียนและศิลปินที่คบหา รวมทั้งร่วมกับสามี Leonard Woolf ตั้งสำนักพิมพ์ Hogarth Press ที่มีชื่อเสียงขึ้นในปี ๑๙๑๗ ด้วย เธอทำงานในช่วงสงบจากการเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นระยะๆ มีผลงานอย่างต่อเนื่อง นวนิยายสองเรื่องแรกยังเป็นในรูปแบบตามนิยมกันมาก่อนหน้า จนเมื่อ Jacob’s Room ปรากฏขึ้นในปี ๑๙๒๒ จึงได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นงานที่มีนวัตการอย่างสูง จากนั้น Mrs Dolloway (๑๙๒๕) ก็ได้รับการวิจารณ์ว่าพัฒนาขึ้นอย่างมากด้วยวิธีเขียนที่ใช้บทสนทนาภายใน (Interior Monologue) หรือกระแสสำนึก (Stream of Consciousness) และเน้นบุคลิกตัวละครมากกว่าเค้าโครงเรื่อง…

วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา คนที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๐

By Mod

วัฒน์ วรรลยางกูรประวัติโดยสังเขปวัฒน์ วรรลยางกูรนักเขียนรางวัลศรีบูรพา คนที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง ลพบุรี เป็นบุตรคนเดียวของนายวิรัตน์ และนางบุญส่ง วรรลยางกูร แต่ยังไม่ทันโตจำความได้ บิดามารดาก็หย่าร้างกัน มารดาจึงพาไปอยู่บ้านเดิมที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๐๕ เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ที่โรงเรียนประชาบาลวัดดาวเรือง ปทุมธานี เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ บิดาได้ติดต่อขออุปการะจึงพากลับไปอยู่ลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๘ เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ อยู่กับย่าที่บ้านสวน ริมแม่น้ำลพบุรี ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวินิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยไปเป็นเด็กวัดอยู่ในเมืองลพบุรี สอบตกชั้นม.ศ.๕ เพราะกำลังเริ่มสนใจการประพันธ์อย่างจริงจัง จนต้องเรียนซ้ำชั้น แต่สอบเทียบได้จึงเลิกเรียนและเข้ากรุงเทพฯ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๗ สมัครเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เรียนอยู่เพียง ๒ เดือน ก็เลิกเรียน ในด้านการประพันธ์ เนื่องจากมีโอกาสอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก…

วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2550 พรชัย จันทโสก : สัมภาษณ์

By Mod

จุดประกาย วรรณกรรมปีที่ 20 ฉบับที่ 6638วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2550 พรชัย จันทโสก : สัมภาษณ์ [email protected] คนในแวดวงวรรณกรรมคงต้องกล่าวแสดงความยินดีกับ วัฒน์ วรรลยางกูร หลังจากคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา” ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เขาได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ.2550 และเป็นนักเขียนคนที่ 19 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ วัฒน์ วรรลยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2498 ที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จบมัธยมปลายที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แล้วมาศึกษาต่อที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่จบ เพราะต้องเตลิดหนีเข้าป่าด้วยเหตุผลทางการเมือง หลังเหตุการณ์สงบก็มาทำงานเป็นนักข่าว-นักเขียนประจำหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ ธงปฏิวัติ มาตุภูมิรายวัน นิตยสารถนนหนังสือ และ Good Life ตามลำดับผลงานเขียนของเขาสะท้อนให้เห็นแนวคิดการต่อสู้เพื่อสังคมและอุดมการณ์ทางการเมืองโดยไม่เคยละทิ้งตัวละครที่เป็นชาวชนบทหรือชนชั้นล่างของสังคม โดยนำเสนอผ่านทางเรื่องสั้น บทกวี…

กวีนิพนธ์ บนถนนประชาธิปไตย

By Mod

พรชัย จันทโสก : รายงาน [email protected] จุดประกาย วรรณกรรมปีที่ 20 ฉบับที่ 6905วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 วันนี้-19 สิงหาคม 2550 วันลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ต้องยุติบทบาทลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 หากย้อนกลับไปนับเป็นเวลา 75 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันของประชาธิปไตยโดยเกิดการปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและใช้อำนาจเผด็จการเข้าปกครองบ้านเมืองหลายครั้งหลายหนด้วยกัน และแต่ละครั้งกว่าประชาธิปไตยจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นสานต่ออีกครั้งก็ล้วนต้องใช้เวลาเยียวยา การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้จึงต้องศึกษาบทเรียนความเจ็บปวดจากประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และกวีนิพนธ์เป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่สะท้อนเหตุการณ์บ้านเมืองได้เป็นจริงที่สุด นักเขียน นักกวี ในแต่ละยุคสมัยในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมก็ได้ทำหน้าที่จารึก ถ่ายทอด และสะท้อนภาพประชาธิปไตยไว้ตามยุคตามสมัย โดยขึ้นอยู่กับภูมิหลังและทัศนะของนักเขียนหรือกวีแต่ละคนไป การได้อ่านหนังสือที่นักเขียนหรือกวีแต่ละคนบันทึกไว้เป็นการเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์แต่ละยุคโดยผ่านตัวอักษร ซึ่งบางชิ้นก็ได้คิด บางชิ้นก็ได้รู้สึก หรือทั้งได้คิด ได้รู้สึกต่างๆ กันไป กวีนิพนธ์บนถนนประชาธิปไตย หนังสือในโครงการประชุมบทกวีร่วมสมัยส่งเสริมประชาธิปไตย จัดพิมพ์โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุนศรีบูรพา และสโมสรสยามวรรณศิลป์…

งานแสดงศิลปะ น้ำเปลี่ยนรูป .. โดย โชคชัย ตักโพธิ์

By Mod

น้ำเปลี่ยนรูป .. โดย โชคชัย ตักโพธิ์25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2550 ขอเชิญชมนิทรรศการ อารยทำศิลป์แนวคิดใหม่ด้วยการนำเสนอผลงานอย่างเป็น ‘รูปธรรม น้ำธรรม’ ตามเส้นทางของพหุศิลปะ ที่สะท้อนเรื่องราวและจินตภาพของป่า-ดิน-น้ำ-ข้าว การเปลี่ยนรูปและเป็นไปของน้ำตามภาชนะดั่งหลักคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งศิลปินได้ใช้กลวิธีสร้างสรรค์ แบบศิลปะสมาธิที่เรียกว่า…. ความทำโดยไม่ต้องความคิดเพราะคิดแล้วไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดนั่นแหล่ะจึงรู้…. พบกับงานสเก็ตซ์ไอเดีย และผลงานกว่า 160 ชิ้น ในรอบ 10,950 วัน ( 3 ทศวรรษ ) ของศิลปินท่านนี้ ได้ตั้งแต่ 25 ต.ค.- 25 พ.ย. 2550 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.-19.00 น. ( ปิดวันพุธ ) โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินเกียรติยศที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินมรดกอีสานปี 2549…

กองทุนศรีบูรพาขอไว้อาลัยแด่ นพพร ประชากุล ผู้จากไป

By Mod

แด่ นพพร ประชากุล เหมือนยังเห็นนกเริงร่าในฟ้าอยู่แล้วจู่จู่ก็ร่วงวับลงลับหายเหมือนดวงเทียนสิ้นไส้ไร้ประกายเหมือนดาวฉายดับดวงร่วงริมฟ้าเธอฉลาดปราดเปรื่องเฟื่องความคิดเธอพินิจพิจารณ์ด้วยหาญกล้าเธอสอนหนังสือแสนดีมีลีลาเธอมีค่ามีคุณอบอุ่นใจเธอเจ็บหนักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอต่อสู้กับมันนานแค่ไหนเธอแข็งแกร่งทรมานสักปานใดเธอยิ่งใหญ่ตรงได้ผ่านการครวญคิด โอ้..นพพรจากไปเพื่อจะสอนให้ดูจิตมนุษย์ซึ่งกระจ้อยร่อยตัวน้อยนิดย่อมพ่ายพิษความตายผ่านไม่พ้นเธอสอนเรื่องความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวาเธอสอนว่าต้องรู้เหตุและรู้ผลเธอสอนเรื่องแก่นธรรมประจำตนเธอสอนคนให้คิดอนิจจังแต่กระนั้นฉันก็ยังโศกเศร้ามากการลาจากทำให้ใจดับหวังขอนพพรชื่อนี้จงจีรังคนรุ่นหลังจำได้ไปนานนาน ชมัยภร แสงกระจ่าง๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐