วัฒน์ วรรลยางกูร

By Admin

วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา คนที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง ลพบุรี เป็นบุตรคนเดียวของนายวิรัตน์ และนางบุญส่ง วรรลยางกูร แต่ยังไม่ทันโตจำความได้ บิดามารดาก็หย่าร้างกัน มารดาจึงพาไปอยู่บ้านเดิมที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๐๕ เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ที่โรงเรียนประชาบาลวัดดาวเรือง ปทุมธานี เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ บิดาได้ติดต่อขออุปการะจึงพากลับไปอยู่ลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๘ เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ อยู่กับย่าที่บ้านสวน ริมแม่น้ำลพบุรี ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวินิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยไปเป็นเด็กวัดอยู่ในเมืองลพบุรี สอบตกชั้นม.ศ.๕ เพราะกำลังเริ่มสนใจการประพันธ์อย่างจริงจัง จนต้องเรียนซ้ำชั้น แต่สอบเทียบได้จึงเลิกเรียนและเข้ากรุงเทพฯ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๗ สมัครเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เรียนอยู่เพียง ๒ เดือน ก็เลิกเรียน ในด้านการประพันธ์ เนื่องจากมีโอกาสอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก…

สุทธิชัย หยุ่น

By Admin

ปัจจุบัน สุทธิชัย เป็นบรรณาธิการอำนวยการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน The Nation และ กรุงเทพธุรกิจ และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์  และเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวในประเทศและต่างประเทศทางโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมหลายรายการอีกด้วย สุทธิชัย  วัย 62  เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2489  เริ่มอาชีพนักหนังสือพิมพ์เมื่อ อายุ16 ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  โดยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร Luminary ของโรงเรียน และในเวลาเดียวกันนั้นได้เขียนเรื่องให้กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และสยามรัฐเป็นประจำด้วย ทำงานเป็นพนักงานของ Bangkok Post เมื่อ พ.ศ. 2511 ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ห้าเดือนต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นบรรณาธิการข่าวในประเทศ รับผิดชอบเรื่องการเสนอข่าวในประเทศทั้งหมด พ.ศ. 2514 Bangkok Post ซึ่งขณะนั้นมี ลอร์ดทอมสันแห่งฟลีท (Lord Thomson of Fleet) จากประเทศอังกฤษ เป็นเจ้าของ ได้ซื้อหนังสือพิมพ์…

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

By Admin

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกิดเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2484 ที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บุตรนายเชิญ และนางฉวีรัตน์ เกษตรศิริ เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเฉลิมวิทยา จ.สมุทรปราการ มัธยมฯ ต้น โรงเรียนนารีวุฒิวิทยาลัย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และมัธยมฯ ปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการทูต (เกียรตินิยมดี-รางวัลภูมิพล) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขา Diplomacy and World Affairs จากวิทยาลัยออกซิเดนทอล วิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กในเมือง ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปี 2510 และปริญญาเอก ประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล นิวยอร์ก ปี 2515 เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2516 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน สมัยนายป๋วย…

พระไพศาล วิสาโล

By Admin

ประวัติผู้รับรางวัลพระไพศาล วิสาโล พระไพศาล วิสาโล เป็นพระนักคิด นักวิชาการ นักเขียนชั้นแนวหน้าท่านหนึ่ง ในหมู่ผู้แสวงหาทางออกให้แก่สังคมและโลกโดยสันติวิธี ท่านมีผลงานเขียนและงานแปลสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือหลายฉบับ เคยได้รับรางวัล“ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ” ในสาขาศาสนาและปรัชญา กำเนิดเดิมชื่อว่า  ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่กรุงเทพมหานคร  การศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯและต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หน้าที่การงาน เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ  เมื่ออยู่มหาวิทยาลัยก็เป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือปาจารยสาร ซึ่งมีแนวทางในการประยุกต์พุทธธรรมและอหิงสธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมในชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี ไม่เชื่อในแนวทางมาร์กซิส   แต่กลับถูกมองว่าเป็นทั้ง “ซ้าย” และ “ขวา” กล่าวคือ ด้วยความที่สนใจการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นพวกซ้าย ขณะเดียวกัน ความสนใจในพระพุทธศาสนาก็ทำให้นักศึกษาด้วยกันมองว่าเป็นพวกขวา  ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้ชุมนุมอย่างสงบในตึกเรียนแยกจากนักศึกษา เป็นการชุมนุมอดอาหารเรียกร้องคณะสงฆ์พิจารณาประเด็นที่เปิดโอกาสให้จอมพลถนอม กิตติขจร…

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

By Admin

นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์(Vanchai Tantivitayapitak เกิด :   28 มกราคม พ.ศ. 2504การศึกษา :  2510-2521 ประถมศึกษา-มัธยมตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ2522-2526 ปริญญาตรี  สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การทำงาน :  2527-2528  กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ2528-2531  กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี 2531-2532  หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี2533-2553  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี 2554  รองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย การศึกษาดูงาน :2537 ได้รับทุนจาก Asia Foundation ไปศึกษาดูงานการทำสื่อด้านธรรมชาติศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองเดือน2538 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปปาฐกถาเรื่อง 50 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น2540 ได้รับทุนจากสถานทูตอังกฤษ ไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือน2541 สอบชิงทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ แต่ได้สละสิทธิ์ในเวลาต่อมา กิจกรรมพิเศษ : 2535-2543  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร2537-2543 กรรมการตัดสินข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย2546-ปัจจุบัน  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม…

ครูหลวน เหวินหัว นักเขียนรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ปี ๒๕๖๐

By Admin

(ภาพจาก MGR ONLINE) ครูหลวน เหวินหัว นักเขียนรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ปี ๒๕๖๐ เกิด ค.ศ. 1939 ที่เมืองจี๋หลิน เริ่มเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อ ค.ศ. 1960 หลังจบการศึกษา ก็ได้ทำงนวิจัยวรรณกรรมไทย ที่สำนักวิจัยวรรณกรรมต่างประเทศแห่งสถาบัณฑิตยสถานแห่งประเทศจีน ต่อมา ค.ศ. 1982 ก็ได้เข้าศึกษาภาษาไทยและทำงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ปี วิจัยวรรณกรรมไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก ๑ ปี (1987-88) จากนั้นก็เป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมเวลาถึง ๘ ปี (1993-95,1998-2004) กระทั่งเกษียณอายุกลับบ้านที่ปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2005 ครูหลวนยังได้สร้างสรรค์งานเขียน ถ่ายทอดวรรณกรรมไทยเป็นภาษาจีนให้ชาวจีนได้รู้จักงานทางความคิดและงานเขียนของไทยมากขึ้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทย (เป็นประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทยพากษ์ภาษาจีนเล่มแรก) ประวัติศาสตร์วรรณกรรมตะวันออก (มี ๒ เล่ม, ได้รับรางวัลจากหอสมุดแห่งชาติจีน) นอกจากนี้ ยังมีงานแปลได้แก่ ‘ข้างหลังภาพ’ ของ “ศรีบูรพา” ‘คำพิพากษา’ และ ‘เรื่องธรรมดา’ ของ ชาติ กอบจิตติ ‘รวมเรื่องสั้นไทย’…