วิทยากร เชียงกูล

เกิด ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๙ ที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาราษฎร์ สระบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษา ๓ จากนั้นไปต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ จนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษา ในปี ๒๕๐๘ แล้วสอบเข้าเรียนต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบปริญญาตรี แล้วจึงไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันสังคมศึกษา กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ที่นิตยสารชัยพฤกษ์ฉบับนักศึกษาประชาชน เมื่อจบปริญญาโทแล้วจึงไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานธนาคาร และเป็นผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยรังสิตจนปัจจุบัน เริ่มเขียนกลอนและทำหนังสือตั้งแต่ยังเรียนสวนกุหลาบ และมากขึ้นเมื่อเรียนมหาวิทยาลัย ซ้ำยังได้รวมกลุ่มเพื่อนตั้งเป็นกลุ่มพระจันทร์เสี้ยว ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บทกวีที่โด่งดังมากทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในหมู่นักศึกษาจนถึงปัจจุบันคือ บทที่ชื่อ ‘ฉันจึงมาหาความหมาย’ ผลงานรวมเล่มมีหลากหลายแบบ ทั้งงานสร้างสรรค์และงานวิชาการ ผลงานรวมเรื่องสั้นและบทกวีมี ๒ เล่ม คือ ฉันจึงมาหาความหมาย และ ฝันของเด็กชายชาวนา นอกนั้นเป็นงานวิชาการที่แสดงความเป็นนักคิด อาทิ เราจะไปทางไหนกัน, ทางเลือกสังคมไทย, ปัญญาชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นต้นได้รับรางวัลศรีบูพา เป็นคนที่ ๑๐ (๒๕๔๑)