เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เกิดเมื่อปี ๒๔๙๒ ในหมู่บ้านคนหาปลา ปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง เป็นบุตรคนที่ ๓ ของครอบครัวผู้ยากไร้ บิดาเป็นช่างเครื่องเรือประมง มารดาขายผักผลไม้ในตลาด จบชั้นมัธยมต้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมปลายที่จังหวัดชลบุรี ได้ทุน AFS ไปเรียนที่อเมริกาหนึ่งปีช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นผู้นำนักศึกษาเดินประท้วงรัฐบาลไปตามถนนราชดำเนิน และได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่หลายปี ก่อนจะผิดหวังในเรื่องแนวคิด และถอนตัวออกมาเรียนจน ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศ หรัฐอเมริกา หลังสำเร็จการศึกษาเข้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เคยได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงานเขียนออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น “มหาวิทยาลัยชีวิต” “การผ่านพ้นของยุคสมัย” “ก่อนสิ้นศตวรรษ” เป็นต้น  ทั้งยังเป็นเลขาธิการคนแรกของมูลนิธิสืบนาคะเ ถียร และอดีตประธานกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปxป)ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๖ (๒๕๔๖)