เสถียร จันทิมาธร

เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่จังหวัดสุรินทร์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น แล้วไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนจบปริญญาตรี เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง จากนั้นไปร่วมงานกับหนังสือพิมพ์รายวันอีกหลายฉบับ อาทิ สยามนิกร สยามรัฐรายวัน และวิทยาสาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้เข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และกลับออกมาเมื่อรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศนโยบายคืนสู่เหย้า ตามคำสั่ง ๖๖/๒๓ มีผลงานเขียนโดดเด่นในด้านวรรณกรรมวิจารณ์ และบทความแสดงความคิดเห็น ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ คนเขียนหนังสือ, คลื่นลูกเดิม, หนอนหนังสือ, สายธารวรรณกรรมไทย เป็นต้น ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๓ (๒๕๔๔)