เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ เป็นปีครบรอบชาตกาล ๑๑๒ ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติมอบรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศแก่ ผู้แปลนวนิยายเรื่อง “ข้างหลังภาพ” ของ ศรีบูรพา เป็นภาษาของชาติตนเอง ๒ คน อันได้แก่ นายเดวิด สไมท์ (David Smyth) แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนายหลวน เหวินหัว แปลเป็นภาษาจีน

นายเดวิด สไมท์ เป็นชาวอังกฤษ จบปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจำด้านไทยศึกษาของ School of Oriental and African Studies แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน สนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยในยุคบุคเบิก มีผลงานศึกษาว่าด้วยกุหลาบ สายประดิษฐ์ และแปลนวนิยายไทยเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา และเรื่องสั้นเด่น ๆ ของ ศรีบูรพา อาทิ ขอแรงหน่อยเถอะ คนพวกนั้น เขาตื่น เป็นต้น ทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าและแปลงานของนักเขียนไทยคนอื่น ๆ ไว้อีกหลายเรือง

ส่วนนายหลวน เหวินหัว เริ่มเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หลังจบการศึกษาได้ทำงานวิจัยวรรณกรรมไทย ที่สำนักวิจัยวรรณกรรมต่างประเทสแห่งสถาบัณฑิตยสถานแห่งประเทศจีน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้าศึกษาภาษาไทยและทำงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ปี วิจัยวรรณกรรมไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก ๑ ปี และเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา ๘ ปีจนเกษียณอายุจึงกลับไปบ้านเกิด นายหลวน เหวินหัว ได้แปล ข้างหลังภาพ ของศรีบูรพา และงานวรรณกรรมไทยอีกหลายเรื่อง

กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” เป็นนักเขียนที่มีอุดมการณ์ มีชีวิตที่ระหกระเหินต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ ทำให้ผลงานไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร กว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี ๒๕๔๘ เขาก็ถึงแก่ชีวิตไปแล้วถึง ๓๑ ปี การที่นักแปลทั้งสองให้ความสนใจผลงานของ “ศรีบูรพา” ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการประกาศเกียรติระดับโลก นั่นหมายความว่า ทั้งสองคนได้เป็นผู้สนับสนุนให้โลกได้รู้จัก “ศรีบูรพา” ก่อนใคร

นักแปลทั้งสองจึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสะพานเชื่อมความเข้าใจของคนสองชาติผ่านภาษา เป็นผู้ทำให้คนในชาติของตนได้รู้จักและเข้าถึงงานของ “ศรีบูรพา” อย่างลึกซึ้ง เป็นการเผยแพร่ สนับสนุนให้ชื่อเสียงของ “ศรีบูรพา” ได้ปรากฏในอีกซีกโลกหนึ่ง

ในวาระครบรอบ ๑๑๒ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา จึงเห็นสมควรประกาศเกียรติให้นายเดวิด สไมท์ และนายหลวน เหวินหัว เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ในปี ๒๕๖๐

นายประยอม ซองทอง

ประธานกองทุนศรีบูรพา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐