๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

จัดงานครบรอบชาตกาล ๑๐๓ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยจัดทำบุญในภาคเช้าที่วัดเทพศิรินทราวาส  และจัดงานอ่านบทกวีและพบปะสังสันทน์ระหว่างนักเขียนนักอ่านที่บ้าน “ศรีบูรพา” ซอยพระนาง  ในภาคบ่าย  มีผู้ไปร่วมงาน อาทิ  คุณ “กฤษณา อโศกสิน” ดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล ประยอม ซองทอง  ลิขิต หงส์ลดารมภ์  “ศรีดาวเรือง” ชมัยภร แสงกระจ่าง สันติสุข โสภณสิริ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย  ศันสนีย์  ศีตะปันย์   เป็นต้น


๓ เมษายน ๒๕๕๑

อาจารย์พร้อมนักเรียน  ๑๒  คนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้มาเยี่ยม  ชมบ้านศรีบูรพา  โดยมี สุรพันธ์ -วาณี สายประดิษฐ์ 
และชมัยภร  แสงกระจ่าง ได้ร่วมบรรยายเรื่องศรีบูรพาด้วย


๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๑
ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี
๒๕๕๑ แก่ สุทธิชัย  หยุ่น


๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.ได้นำเรื่อง “ศรีบูรพา” ในรายการ “สยาม
ศิลปิน” ออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง


๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
พระนักเขียน ๒ รูปจากจังหวัดสุรินทร์  ได้มาเยี่ยมชมบ้านศรีบูรพา  ท่านเป็นพระนักเขียน  มีการออกวารสารพุทธศาสนาในวัดด้วย


๖  มิถุนายน ๒๕๕๑
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑


๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
มีการเปิดห้องสมุด D.S.Knowledge  Center  ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์  และได้จัดให้มีมุม “ศรีบูรพา” ด้วย


๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
กองทุนศรีบูรพา โดย สุรพันธ์  สายประดิษฐ์ ได้ไปมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กชายจิรวัฒน์  มงคลิก  จากโรงเรียนเทพศิรินทร์  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท


๒๑- สิงหาคม ๒๕๕๑ -๒๘ กันยายน ๒๕๕๑


ถกลเกียรติ วีรวรรณ  จัดให้มีการแสดงละครเพลงเรื่อง “ข้างหลังภาพ”
ณ รัชดาลัยเธียเตอร์ ทั้งหมด ๒๗ รอบการแสดง


๙  ตุลาคม ๒๕๕๑
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑


๑๗-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
ถกลเกียรติ วีรวรรณ จัดให้มีการแสดงละครเพลง “ข้างหลังภาพ”เพิ่มขึ้น ณ รัชดาลัยเธียเตอร์  อีก  ๖ รอบการแสดง


๑๐-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
คณะละครมะขามป้อม โดยประดิษฐ์ ประสาททอง จัดแสดงละครร้องเรื่อง บันทึกอิสรา ในวาระเทศกาลละครกรุงเทพ ๒๕๕๑  รวม ๖ รอบ
โดยกองทุนศรีบูรพาให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท


๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
ค่ายครูสลา คุณวุฒิ กำหนดจัดค่ายเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม สำหรับครู-อาจารย์และนักเรียน  ที่นครพนม  กองทุนศรีบูรพา ร่วมสนับสนุนโดยส่ง
ชมัยภร แสงกระจ่าง บรรยายเรื่อง “ศรีบูรพา”

ธันวาคม  ๒๕๕๑

๑.แปล “ข้างหลังภาพ” เป็นภาษาฝรั่งเศส
อาจารย์ธีระพงษ์  อินทะโน  ซึ่งจบปริญญาโทที่ปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส  และสอนหนังสืออยู่ที่นั่นและกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกศึกษางานศรีบูรพาเปรียบเทียบกับชาติอื่นและแปล “ข้างหลังภาพ”เป็นภาษาฝรั่งเศส


๒.แปลรวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของ “ศรีบูรพา”  เป็นภาษาลาว
นักแปลชาวลาวขอแปล รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของ “ศรีบูรพา”


๓.อาจารย์โอดะ ชาวญี่ปุ่น  ได้ขออนุญาตแปลนวนิยายเรื่อง “จนกว่าเราจะพบกันอีก”  กับ “ผจญบาป”  และเรื่องสั้นอีกจำนวน ๕ เรื่อง  เป็นภาษาญี่ปุ่น และจะจัดพิมพ์ในปลายเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑


๔.รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน กรรมการกองทุนศรีบูรพารายงานว่า ได้เดินทางไปออสเตรเลีย และได้ไปเยี่ยมห้องสมุดออสเตรเลีย  ซึ่งมีหนังสือของ “ศรีบูรพา” เป็นจำนวนมาก  และได้นำหนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)  หนังสือเล่มที่จัดพิมพ์  แผ่นพับ และวีดีทัศน์ รวมทั้งหมด ๑๙ รายการ ไปมอบให้ด้วย

๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒   
โครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆจัดทำโรงเรียนเสรีในประเทศไทย  ผ่านเว็บไซต์  และขออนุญาตนำผลงานของศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)  ที่เป็นหนังสือบทความ ไปคัดลอกนำลงเว็บไซต์ดังกล่าว  เพื่อเผยแพร่และพัฒนาโดยไร้ขีดจำกัด  กองทุนศรีบูรพา โดยสุรพันธุ์ สายประดิษฐ์ ทายาทผู้เลือกอนุญาตหนังสือ ดังต่อไปนี้


๑. การเมืองของประชาชน (อิสสรชน)
๒.  กำเนิดครอบครัวของมนุษยชาติ  ระเบียบสังคมมนุษย์ 
๓. ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า 
๔. ประวัติศาสตร์สตรีไทย 
๕. ปรัชญาของลัทธิมารกซิสม์ 
๖. ปรัชญาสังคมเปรียบเทียบ  (แปลโดยกุหลาบ  สายประดิษฐ์)
๗. การหนังสือพิมพ์ของฉัน:ข้อเขียนของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์


๓ มีนาคม ๒๕๕๒


อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS มาเยี่ยมบ้านศรีบูรพา    สุรพันธ์ สายประดิษฐ์ และชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นวิทยากรเล่าเรื่องศรีบูรพาในวันดังกล่าว


๓  มีนาคม ๒๕๕๒


ประชุมคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒


๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒
กองทุนศรีบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ ดร.ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย  กรรมการกองทุนศรีบูรพา ณ  ศาลา ๑๗ วัดหัวลำโพง