รายงานโดย :เรื่อง พัมพ์กิ้น_พาย: วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสรรหาศิลปินดีเด่นร่วมสมัย รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2551

หลังจากที่ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาได้ระดมความคิดเห็น และทำงานกันอย่างหนัก เพื่อคัดสรรให้ได้ศิลปินที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมกับรางวัล “ศิลปาธร” ในปีนี้มากที่สุด

ปีนี้มีศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้รางวัลศิลปาธรทั้งหมด 6 สาขา จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ รศ.อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ขจรฤทธิ์ รักษา ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ ไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินสาขาดนตรี สินีนาฏ เกษประไพ ศิลปินสาขาศิลปะการแสดง นนทรีย์ นิมิบุตร ศิลปินสาขาภาพยนตร์ โดยในปีนี้มีการเพิ่มรางวัลขึ้นมาอีก 1 สาขา คือ สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล

นอกจากการเพิ่มสาขารางวัลขึ้นมาอีก 1 สาขาแล้วนั้น ในปี 2551 นี้ ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้กับศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ อีก 3 ท่าน คือ สมเถา สุจริตกุล ศิลปินสาขาดนตรี ไสยาสน์ เสมาเงิน ศิลปินสาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และ สุวรรณ คงขุนเทียน ศิลปินสาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยรางวัลประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 1 แสนบาท

ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้บอกถึงที่มาที่ไปของรางวัลศิลปาธรว่า รางวัลศิลปาธรปีนี้เข้าปีที่ 5 แล้ว เป็นรางวัลที่ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งขึ้น “วัตถุประสงค์หลักต้องการจะให้เป็นโอกาส ที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความสามารถของศิลปินรุ่นประมาณ 30-50 ปี ในการทำงานของพวกเขา เท่าที่ผ่านมาหน่วยงานราชการยังไม่มีการสนับสนุนประเภทนี้ จะมีก็เป็นระดับศิลปินแห่งชาติ แต่เรามองว่าพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับเป็นการให้ขวัญกำลังใจกับการทำงานของศิลปิน ซึ่งต้องกล่าวว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของบ้านเรา ก็เป็นที่มาของรางวัลศิลปาธร

แต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษหน่อยนึง เพราะว่านอกเหนือจากการให้รางวัลในสาขาต่างๆ แล้ว เรามีเพิ่มขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งก็ คือ รางวัลออกแบบสร้างสรรค์ นอกจากนั้นเราก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับเรียกว่าศิลปินศิลปาธรเป็นเกียรติคุณ คือ กลุ่มศิลปินที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกแล้วว่าทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเกณฑ์อายุอาจจะเกินไปหน่อยหนึ่ง ก็มีการมอบรางวัลพิเศษให้กับอีก 3 ท่าน”

ในส่วนของการที่เพิ่มสาขารางวัลออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ดร.อภินันท์ ขยายความให้ฟัง “เรามองว่าถึงแม้ในเรื่องของดีไซน์จะมีผู้สนใจมากพอสมควร แต่ก็ยังไม่มีภาครัฐหรือหน่วยงานใดให้เป็นรางวัลอย่างนี้ ซึ่งเรามองว่าดีไซน์หรือออกแบบจริงๆ แล้วลงไปอีกหลายสาขา ในหัวเรื่องของออกแบบสร้างสรรค์จะมีหัวเรื่องของเครื่องประดับจิวเวลรี จะมีเรื่องของแฟชั่น จะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ จะมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์อะไรมากมาย ซึ่งเรามองว่าน่าจะมีสาขานี้เพิ่มขึ้นมา”

ด้าน สินีนาฏ เกษประไพ ศิลปินสาขาศิลปะการแสดง กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกว่าเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานทางด้านศิลปะการแสดง ที่ถูกมองว่าเป็นศิลปะเฉพาะด้านเฉพาะทาง ถือว่าเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานและผลิตงานดีๆ ออกมาต่อไป”

ขณะที่ ไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ บอกว่า “ทำงานเขียนมาร่วม 30 ปี ระหว่างทางมีช่อดอกไม้ มีเสียงปรบมือ มีกำลังใจจากประชาชน จนกระทั่งวันนี้ รางวัลนี้ถือว่าเป็นช่อดอกไม้หนึ่ง เป็นกำลังใจหนึ่ง เป็นเสียงปรบมือหนึ่งในระหว่างการเดินทางของผม จาก 30 ปีที่ผ่านมา ไปสู่ชีวิตที่ต้องทำงานต่อไป และขอบคุณสำหรับรางวัล และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว ในสังคมนี้ยังมีคนเฝ้ามองชื่นชมอยู่ มีคำหนึ่งที่บอกว่ามวลชนชื่นชม ศิลปินชื่นใจครับ”

โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินไทยร่วมสมัยรุ่นกลางที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี โดยประมาณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมานะพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคง และมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างดีอิสระ

นิทรรศการของศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2551 จะมีการจัดแสดงให้ได้ชมกันตั้งแต่วันที่ 4-14 ก.ย. ณ ห้องแสดงงาน ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปประทานรางวัลศิลปาธร และเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. เวลา 16.00 น.