นายทองแถม นาถจำนง นามปากกา “โชติช่วง นาดอน” เป็นบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนและนักวิชาการวัฒนธรรม ผู้มีความรอบรู้วรรณกรรมไทย-จีน และเป็นดั่งสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสองชาติ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ที่บ้านในสวนย่านวัดบวรมงคล ฝั่งธนบุรี เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ต่อชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และสอบเข้า เรียนต่อที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะเรียนปี ๔ เทอมสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงหนีภัยทางการเมืองหลบเข้าป่า ร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๒๑ ได้รับคัดเลือกจากพรรคให้ไป ศึกษาวิชาการแพทย์ ที่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะศึกษาอยู่ ได้แปลบทกวีจีนเป็นภาษาไทยหลายเล่ม ปี ๒๕๒๖ คืนสู่สังคมไทย และกลับเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก ๑ เทอม จนจบปริญญาตรี ในปี ๒๕๒๖ นั้นเอง

เริ่มเขียนและแปลงานกวีนิพนธ์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ รวมทั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือแปลจีน-ไทยสำคัญ ๆอาทิ อมตะพิชัยสงคราม มรดกภูมิปัญญาจีน ปี ๒๕๓๕ เข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ในตำแหน่งบรรณาธิการบทความ ต่อมาได้เลื่อนเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ สยามรัฐรายวันกับรายสัปดาห์พร้อมกัน และปี ๒๕๕๔ ร่วมก่อตั้งนิตยสารรายเดือน“ทางอีศาน”

นอกจากนี้ เขายังเป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารหลายเล่ม นำเสนอเรื่องศิลปวัฒนธรรม และแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายด้านวรรณกรรมและศิลปะวัฒนธรรมตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆด้วย พร้อมทำงานจิตอาสาเพื่อแวดวงการอ่านการเขียน เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกลอนฯ สองสมัย, และเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมต่าง ๆอีกหลายแห่ง ก่อตั้ง “สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล” แล้วพัฒนาขึ้นเป็น “มูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล” ทำกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน

อาศัยประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและต่อเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ ตลอดจนความใส่ใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและจีน และวัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับประวัติชาติพันธุ์ ไท-ลาว – จ้วง , ประวัติวัฒนธรรมไท-ลาว , ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติวัฒนธรรมจีน ทำให้เขามีความรอบรู้ในเรื่องจีนศึกษาอย่างลึกซึ้ง และได้รับรางวัลสำคัญ ๆ อาทิ นักเขียนบทความดีเด่น รางวัล ม.ร.ว อายุมงคล โสณกุล พ.ศ. ๒๕๓๕ นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ของสมาคมล่ามและนักแปลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ และรางวัลบรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวตนและผลงานของทองแถม นาถจำนง ปรากฏเด่นใน ๓ ข้อคือ

๑.มีความเชี่ยวชาญในความเป็นบรรณาธิการ เคยดำรงตำแหน่งทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์

๒.เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องไทย-จีน สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้งในการเขียนและการบรรยาย นับว่ามีบทบาทในการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมมิตรภาพนำไปสู่การพัฒนาสันติภาพและความรุ่งเรืองให้ภูมิภาคอาเซียน

๓.เป็นกวี สามารถเขียนกวีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน แปลกวีนิพนธ์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยได้งดงาม ได้ภาษาเสมอกัน

กองทุนศรีบูรพา จึงขอประกาศเกียรติมอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แด่ นายทองแถม นาถจำนง และขอเป็นพลังใจให้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อไปอย่างเต็มกำลัง

นางชมัยภร บางคมบาง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ประธานคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖