มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคร่า”สุพจน์ ด่านตระกูล”ถึงแก่กรรม

By Mod

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 19:16:37 น.  มติชนออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ด่านตระกูล อายุ 86 ปี นักคิดนักเขียนได้เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองท่ามกลางความเศร้าสลด ของญาติมิตร ทั้งนี้ จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ฯ จ.นนทบุรี และมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 5 วัน ในเวลา 19.00 น. นายสุพจน์ มีผลงานด้านการเขียนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนที่มุ่งปกป้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่  24 มิถุนายน 2475 รวมทั้งปกป้อง และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส และได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์แก่บรรดานักวิชาการ นักคิด นักกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นายสุพจน์ ด่านตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 9…

รางวัลศรีบูรพา 2552

By Mod

ที่  ว.๑ /๒๕๕๒                                                                                     กองทุนศรีบูรพา ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐ ๕       มีนาคม  ๒๕๕๒ เรื่อง        การตัดสิน  “รางวัลศรีบูรพา” เรียน       เพื่อนสื่อมวลชน ด้วย “รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้ ๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา” ๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ๓.ยังมีชีวิตอยู่ “กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว…

“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ รับรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552

By Mod

นักประวัติ ศาสตร์คนดัง “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ รับรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552 เผยเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2516 มีผลงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี สมาคมนักเขียนฯ-กองทุนศรีบูรพา มอบรางวัลในงาน “วันนักเขียน” 5 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. กองทุนศรีบูรพา โดยนายประยอม ซองทอง ประธานคณะกรรมการ ประกาศว่าคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพามีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552 แก่ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง อดีตอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพิธีมอบรางวัลกำหนดขึ้นพร้อมจัดงาน “วันนักเขียน” ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวเชิญนายชาญวิทย์กล่าวสุนทรกถาด้วย สำหรับกองทุนศรีบูรพา ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัตินายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพา (พ.ศ.2448-2517) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก โดยมอบรางวัลให้ศิลปิน…

เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการจัดงาน ๑๑๐ ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์

By Mod

ขอเชิญชวนนักคิด  นักเขียน  นักวรรณศิลป์  ศิลปิน เขียนบทกวี เชิดชูเกียรติคุณ ปรีดี  พนมยงค์ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี (๒๔๔๓-๒๕๕๓)เพื่อนำลงตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยส่งบทกวีมาที่ สถาบันปรีดี  พนมยงค์เลขที่ ๖๕/๑  สุขุมวิท ๕๕  (ทองหล่อ)แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑   โทรสาร  ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙หรือ E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ( ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒)ของกองทุนศรีบูรพา และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

By Mod

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จัดงานครบรอบชาตกาล ๑๐๓ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยจัดทำบุญในภาคเช้าที่วัดเทพศิรินทราวาส  และจัดงานอ่านบทกวีและพบปะสังสันทน์ระหว่างนักเขียนนักอ่านที่บ้าน “ศรีบูรพา” ซอยพระนาง  ในภาคบ่าย  มีผู้ไปร่วมงาน อาทิ  คุณ “กฤษณา อโศกสิน” ดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล ประยอม ซองทอง  ลิขิต หงส์ลดารมภ์  “ศรีดาวเรือง” ชมัยภร แสงกระจ่าง สันติสุข โสภณสิริ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย  ศันสนีย์  ศีตะปันย์   เป็นต้น ๓ เมษายน ๒๕๕๑ อาจารย์พร้อมนักเรียน  ๑๒  คนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้มาเยี่ยม  ชมบ้านศรีบูรพา  โดยมี สุรพันธ์ -วาณี สายประดิษฐ์ และชมัยภร  แสงกระจ่าง ได้ร่วมบรรยายเรื่องศรีบูรพาด้วย ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี๒๕๕๑…

ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลศรีบูรพา” ประจำ 2552 แด่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

By Mod

คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2552 นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นนักประวัติศาสตร์ นักคิด นักเขียน และครู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม  2484 ที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดราชบุรีแล้ว จึงสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำดับ จบเป็นบัณฑิตสอบได้ที่ 1 เกียรตินิยมดี และได้รับรางวัลภูมิพล 6 เดือน จากนั้นได้รับทุน จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อปริญญาโททางการทูตทีสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา2 ปี จากนั้นต่อระดับปริญญาเอก ด้าน South East Asian History  ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล มลรัฐนิวยอร์ก 5 ปี โดยเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง The Rise of Ayudhya เมื่อกลับมาประเทศไทย เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์…