เดวิด สไมท์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ปี ๒๕๖๐ ผลงานมีทั้งงานแปลเช่น ข้างหลังภาพ ของ “ศรีบูรพา” หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค์ ความฝันของนักอุดมคติ ของ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน และ จนตรอก ของ ชาติ กอบจิตติ เป็นต้น และคู่มือเรียนภาษาเช่น Teach Yourself Complete Thai, Thai : An Essential Gramma, Colloquial Cambudian และ Practical Cambudian dictionary : English-Cambudian, Cambudian-English เป็นต้น

เกิดปี ๒๔๙๗

จบปริญญาตรีที่ SOAS ม.ลอนดอน ปี ๒๕๑๙

สอนภาษาอังกฤษที่ ม.ธรรมศาสตร์ และ มศว ประสานมิตร ปี ๒๕๑๙-๒๕

สอนภาษาไทยที่ SOAS ม.ลอนดอน ปี ๒๕๒๕-๕๗

จบปริญญาเอกที่ SOAS ม.ลอนดอน ปี ๒๕๓๑

มีลูก ๓ คน หลาน ๔ คน ภรรยาคือ สุจินดา ขัตยาลงกต